Viralt transportmedium

 • Engangs virusprøvetakingssett

  Engangs virusprøvetakingssett

  Modell: ATM-01, ATM-02, ATM-03, ATM-04, ATM-05, MTM-01, MTM-02, MTM-03, MTM-04, MTM-05, VTM-01, VTM-02, VTM-03, VTM-04, VTM-05, UTM-01, UTM-02, UTM-03, UTM-04, UTM-05.

  Tiltenkt bruk: Den brukes til innsamling, transport og konservering av prøver.

  Innhold: Produktet består av prøvetakingsrør og vattpinne.

  Lagringsbetingelser og gyldighet: Oppbevares ved 2-25 °C;Holdbarhet er 1 år.

 • Engangs virusprøvetakingssett—ATM-type

  Engangs virusprøvetakingssett—ATM-type

  PH: 7,2±0,2.

  Farge på konserveringsløsning: Fargeløs.

  Type konserveringsløsning: Inaktivert og ikke-inaktivert.

  Bevaringsløsning: Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumklorid, Magnesiumklorid, Natriumdihydrogenfosfat, Natriumoglykolat.

 • Engangs virusprøvetakingssett —UTM-type

  Engangs virusprøvetakingssett —UTM-type

  Sammensetning: Hanks likevektssaltløsning, HEPES, fenolrød løsning L-cystein, L – glutaminsyre Bovint serumalbumin BSA, sukrose, gelatin, antibakterielt middel.

  PH: 7,3±0,2.

  Farge på konserveringsløsningen: rød.

  Type konserveringsløsning: Ikke-inaktivert.

 • Engangs virusprøvetakingssett — MTM-type

  Engangs virusprøvetakingssett — MTM-type

  MTM er spesialdesignet for å inaktivere patogenprøver samtidig som den bevarer og stabiliserer frigjøringen av DNA og RNA.Det lytiske saltet i MTM-virusprøvetakingssettet kan ødelegge det beskyttende proteinskallet til viruset slik at viruset ikke kan reinjiseres og samtidig bevare den virale nukleinsyren, som kan brukes til molekylær diagnose, sekvensering og nukleinsyredeteksjon.

 • Engangs virusprøvetakingssett—VTM-type

  Engangs virusprøvetakingssett—VTM-type

  Tolkning av testresultater: Etter innsamling av prøver blir prøveløsningen litt gul, noe som ikke vil påvirke nukleinsyretestresultatene.